Česká advokátní komora

Česká skupina Mezinárodní ligy pro soutěžní právo
(LIDC – Ligue Internationale du Droit de la Concurrence se sídlem v Laussane).

Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s., Křtiny

  • člen pracovní skupiny Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.
  • člen dozorčí rady Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s.

Česká asociace právniček, o.s. (Czech Women Lawyers Association )
Bolzanova 1, Praha 1, PSČ 110 00

Kontaktní formulář
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days