• poradenství ve věcech uplatnění práva na odpověď a dodatečné sdělení podle tiskového zákona (zák. č. 46/2000 Sb) a zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (zák.č. 231/2001 Sb. ), uplatňování povinností vydavatelů (provozovatelů)
  • poradenství při střetech práva na svobodu projevu s práva na informace s právy na ochranu osobnosti a na ochranu práv dobré pověsti právnické osoby
  • zastupování v mimosoudních jednáních vedených k zastavení a nápravě zásahů proti právům na ochranu osobnosti a dobrého jména právnické osoby
  • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
Kontaktní formulář
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days