• poradenství ve věcech souvisejících s udělením souhlasů pacientů s lékařskými úkony, zajištěním informovanosti pacientů a vedením zdravotnických dokumentací
  • poradenství ve věcech souvisejících se zanedbáním lékařské péče
  • zastupování v mimosoudních jednání o nápravu porušení povinností zdravotnických zařízení vůči pacientům
  • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
Kontaktní formulář
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days