Mimosoudní řešení sporů (ADR) je smírné urovnávání sporů alternativními metodami, mezi které patří:

  • mediace,
  • facilitace,
  • práva spolupráce (collaborative law, collaborative practice),
  • rozhodčí řízení.

Řešení sporů vedená v návaznosti na Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech v oblastech:

  • práva rodinného,
  • práva občanského,
  • práva obchodního,
  • práva pracovního,
  • nebo ve specializovaných oborech (spotřebitelská problematika, ochrana osobnosti, obrana před diskriminací, soutěžní právo, práva duševního vlastnictví a autorské právo).