České právo a informační technologie 2014: Brno 11. – 12. září 2014

Právnická fakulta Masarykovy univerzity – Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádal VI. českou konferenci věnovanou…

Vydáno: 08. 06. 2015

Církev a stát 2014: Brno 11. 9. 2014

Právnická fakulta Masarykovy univerzity – Katedra ústavního práva a politologie ve spolupráci se Společností pro církevní právo. JUDr. Blanka Schöblová se…

Vydáno: 08. 06. 2015

Aktuální otázky práva soutěžního a nekalé soutěže: Praha 12. 11. 2014

Česká skupina Mezinárodní ligy pro soutěžní právo (LIDC) JUDr. Blanka Schöblová se zúčastnila konference, na níž přednesli příspěvky Mgr. Karin Pomaizlová…

Vydáno: 08. 06. 2015

COFOLA 2015: Lednice 16. 4. 2015 – 18. 4. 2015

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně společně s Jihomoravským krajem pořádala IX. ročník mezinárodní konference pro doktorandy a mladé právní vědce…

Vydáno: 08. 06. 2015

Aktuální otázky práva soutěžního a nekalé soutěže: Praha 14. 5. 2015

Česká skupina Mezinárodní ligy pro soutěžní právo (LIDC) Na konferenci byly uvedeny příspěvky, které budou předneseny na mezinárodní konferenci LIDC, která se…

Vydáno: 08. 06. 2015

Masarykova univerzita – Právnická fakulta: Zdravotní péče, souběh úpravy dle NOZ a zákona o zdravotních službách; workshop – 26. června 2014, Brno

Hlavním pořadatelem workshopu byl Doc. JUDr. Filip Křepelka, PhD. (Právnická fakulta MU). Na workshopu vystoupili: Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. (Ústav…

Vydáno: 05. 08. 2014

XX. Konference Karlovarské právnické dny – 12. – 14. 6. 2014

JUDr. Blanka Schöblová se zúčastnila tradiční konference Karlovarské právnické dny. V rámci programu byly předneseny příspěvky: 12.6.2014: Předpoklady…

Vydáno: 05. 08. 2014

Právnická fakulta Masarykovy univerzity – Konference Cofola 2014. Telč 10. 4. 2014 – 12. 4. 2014

8. ročník mezinárodní konference doktorandů a mladých vědců se uskutečnil pod záštitou děkanky prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc. Konference nabídla…

Vydáno: 09. 04. 2014

Právnická fakulta Masarykovy univerzity – Katedra obchodního práva: Sympozium „Aktuální otázky práva proti nekalé soutěži“. Rozdrojovice 3. dubna 2014

Na konferenci přednesli příspěvky Prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc., emeritní profesor PrF MU, Brno („Ustanovení § 1 až 14 NOZ a úprava nekalé soutěže“), JUDr…

Vydáno: 02. 04. 2014

Společnost medicínského práva o.s.: Nový občanský zákoník a jeho dopady do zdravotnictví a sociálních služeb – 6. -7. února 2014, Brno

Dvoudenní seminář měl na programu ucelený výklad problematiky nové právní úpravy při poskytování zdravotnických služeb a sociálních služeb, zejména postavení…

Vydáno: 01. 04. 2014