Česká skupina Mezinárodní ligy pro soutěžní právo (LIDC)

JUDr. Blanka Schöblová se zúčastnila konference, na níž přednesli příspěvky Mgr. Karin Pomaizlová, advokátka, Praha (Vyčerpání práv duševního vlastnictví v prostředí internetu), JUDr. Roman Horáček, Ph. D., soudce Městského soudu v Praze (Aktuální poznatky z rozhodovací praxe soudu), Mgr. Ondřej Hruda, Ph. D., soudce Okresního soudu v Ostravě (Srovnávací reklama bez faktického srovnání)

V rámci konference se konalo i valné shromáždění České skupiny Mezinárodní ligy pro soutěžní právo. JUDr. Blanka Schöblová je dlouhodobou členkou České skupiny Mezinárodní ligy pro soutěžní právo.

Vydáno: 08. 06. 2015