Česká skupina Mezinárodní ligy pro soutěžní právo (LIDC)

Na konferenci byly uvedeny příspěvky, které budou předneseny na mezinárodní konferenci LIDC, která se uskuteční ve dnech 1. 10. – 4. 10. 2015 ve Stockholmu. Otázka A „Zneužití dominantního postavení a globalizace“ (přednášející Mgr. Vlastislav Kusák, Advokátní kancelář Štros, Kusák, Praha), Otázka B „Ochrana a vyzrazení know how“ (přednášející JUDr. Jiří Čermák, Advokátní kancelár Baker & Mckenzie, Praha a Mgr. Igor Pieš, Advokátní kancelár Baker & Mckenzie, Praha)

Dále byly uvedeny příspěvky „Postavení kolektivních správců jako soutěžitelů“ (JUDr. Veronika Křesťanová, soudkyně Městského soudu v Praze, Ústav autorského práva, Praha) a „Oceňování včera, dnes a zítra“ (Ing. Karel Čada, Metropolitní univerzita, Praha)

V rámci konference se konalo i valné shromáždění České skupiny Mezinárodní ligy pro soutěžní právo pro rok 2015. JUDr. Blanka Schöblová je dlouhodobou členkou České skupiny Mezinárodní ligy pro soutěžní právo.

Vydáno: 08. 06. 2015