Právnická fakulta Masarykovy univerzity – Ústav práva a technologií

Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádal VI. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice.

JUDr. Blanka Schöblová se pravidelně zúčastňuje konference věnované českému autorskému právu a aktuálním trendům české právní informatiky, mimosoudnímu řešení sporů z elektronických finančních služeb, otázkám veřejných licencí v českém právu, kybernetické bezpečnosti.

Vydáno: 08. 06. 2015