Právnická fakulta Masarykovy univerzity – Katedra ústavního práva a politologie ve spolupráci se Společností pro církevní právo.

JUDr. Blanka Schöblová se zúčastnila konference konané podtitulem „Postavení duchovních a autonomie církve“.

Program konference byl zaměřen na rozbor rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ve věci Hosanna Tabor Evangelical Lutheran Church and School v. Equal Employment Opportunity Commission. Z vnitrostátního hlediska byly projednávány poznatky ze změn postavení duchovních po Listopadu 1989. Na programu konference byly dále diskutovány otázky řešení postavení vojenského kaplana jako účastníka sporu z veřejnoprávní smlouvy. Slovenští účastníci konference přednesli zajímavé příspěvky „K otázke (ne)vypovedateľnosti Základnej zmluvy so Svätou stolicou“ a „Autonómia cirkvi v rámci verejnej správy a správneho práva“.

Vydáno: 08. 06. 2015