Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně společně s Jihomoravským krajem pořádala IX. ročník mezinárodní konference pro doktorandy a mladé právní vědce. Nabízela jednání v několika českých sekcích a jedné anglické sekci (téma: Nový občanský zákoník po roce účinnosti pohledem kritické analýzy, Bezpečnost v mezinárodních a vnitrostátních vztazích, Ochrana a šíření výsledků výzkumu a vývoje, ochrana a šíření vědeckých dat, Vybrané otázky veřejného práva). Přednesena byla kritická analýza nového občanského zákoníku a plánovaných změn, zejména z hlediska nového vymezení nemovitých věcí a jeho důsledky v jednotlivých právních odvětvích. Dále byly diskutovány otázky významu a funkce tzv. soft-law v regulaci chování, veřejné podpory v oblasti výzkumu a vývoje, veřejných zakázek v oblasti ochrany a šíření vědeckých výsledků, open-access, open data, právní ochrany databází, ochrany hospodářské soutěže a šíření vědeckých výsledků, ard. Odbornými garanty akce byli prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., JUDr. Petr Lavický, Ph.D., JUDr. Pavel Salák, Ph.D., doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., JUDr. Alena Kliková, Ph.D., doc JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D., JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

JUDr. Blanka Schöblová byla partnerem a sponzorem konference.

Vydáno: 08. 06. 2015