Hlavním pořadatelem workshopu byl Doc. JUDr. Filip Křepelka, PhD. (Právnická fakulta MU). Na workshopu vystoupili: Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR), JUDr. Jaroslav Blatný (Všeobecná zdravotní pojišťovna), JUDr. Radek Policar (přednosta Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU Brno, Masarykův onkologický ústav), JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LLM. (D&D Health s.r.o.), JUDr. Pavol Kádek, Ph.D. (Inštitut kriminologických študií, Katedra medicínského práva Lékařské fakulty SUZ).

JUDr. Blanka Schöblová se dlouhodobě zabývá problematikou zdravotnického práva.

Vydáno: 05. 08. 2014