8. ročník mezinárodní konference doktorandů a mladých vědců se uskutečnil pod záštitou děkanky prof. JUDr. Naděždy Rozehnalové, CSc. Konference nabídla jednání v 5 sekcích v českém jazyce a 1 v jazyce anglickém, a to: Postavení daňového práva v systému práva finančního a jeho vztah k ostatním odvětvím práva (odborný garant: dr. Pařízková), Interpretace právního jednání (odborný garant: doc. Kotásek), Evropské dimenze ochrany  duševního vlastnictví a informací (odborní garanti: dr. Koukal, doc. Polčák), Vzájemné ovlivňování a inspirace právních řádů sjednocující se Evropy (Odborní garanti: doc. Fryšták, doc. Průchová, dr. Valdhans, doc. Skulová), 5. Ochrana slabší strany (Odborní garanti: Dr. Kliková, dr. Selucká, prof. Gregorová, prof. Bejček), International Conventions as a Source of International Law, European Law and Private International Law (Odborní garanti: dr. Kyselovská, dr. Drličková).

JUDr. Blanka Schöblová byla parterem konference COFOLA 2014.

Vydáno: 09. 04. 2014