Dvoudenní seminář měl na programu ucelený výklad problematiky nové právní úpravy při poskytování zdravotnických služeb a sociálních služeb, zejména postavení pacientů, jejich zástupců a osob blízkých, souhlasu s poskytováním zdravotnických služeb, negativního reverzu, detenčního zařízení, ochrany duševní a tělesné integrity za života a smrti pacienta, vedení zdravotnické dokumentace, odškodňování újmy na zdraví. Na semináři vystoupili MUDr. Mgr. Joana Těšinová (přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, JUDr. Alena Tobiášová, MBA, náměstkyně pro organizační, právní věci a personalistiku FN Brno, JUDr. Radek Policar (přednosta Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU Brno), JUDr. MUDr. Roman Žďárek, Ph.D., MBA (advokát, odborný asistent 1. LF UK v Praze)

Vydáno: 01. 04. 2014