Občanské právo (jehož součástí však není občanské právo procesní), je patrně nejrozsáhlejší právní odvětví právního řádu.

Původně se rozsah tohoto pojmu v podstatě kryl se soukromým právem, postupně se však z něho začaly některé oblasti vydělovat jako samostatná právní odvětví.

Dnes je v České republice zpravidla považováno za samostatné právní odvětví například rodinné právo, obchodní právo a pracovní právo, v minulosti bylo za relativně samostatné právní odvětví označováno také družstevní právo.

Hlavní zásady občanského práva

  • „Co není zákonem výslovně zakázáno, je dovoleno.“
  • Zásada smluvní svobody – svoboda rozhodnutí jestli učinit či neučinit právní krok, svoboda výběru adresáta právního úkonu, svoboda volby obsahu právního úkonu a svoboda volby formy právního úkonu.
  • Zásada zneužití práv – typ protiprávního jednání, který formálně nepřekračuje hranice subjektivního práva, ale překračuje hranice zneužití.
Kontaktní formulář
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days