Náhrada škody

 • poradenství při vzniku škod či ohrožení vznikem škod
 • sepis a analýza listin k uplatnění nároků na náhradu škody
 • zastupování před pojišťovnami
 • zastupování při mimosoudních jednáních o vypořádání nároku na náhradu škody
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních

Bezdůvodné obohacení

 • poradenství při vzniku nároků z titulu bezdůvodného obohacení
 • sepis a analýza listin k uplatnění nároků z titulu bezdůvodného obohacení
 • zastupování při mimosoudních jednání o vypořádání nároků z titulu bezdůvodného obohacení
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
Kontaktní formulář
 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days