Nemovitosti

 • poradenství, sepis a analýza smluv a jiných listin ve věcech převodů nemovitostí,
 • součinnost se znalci při zajišťování znaleckých posudků k ocenění nemovitostí při jejich převodech a nájmech
 • zastupování v řízeních před katastrálním úřadem
 • zastupování při mimosoudních jednáních o vypořádání práv k nemovitostem
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních

Nájem bytů a nebytových prostor

 • poradenství, sepis a analýza nájemních smluv
 • součinnost se znalci při vzniku střetu o výši nájemného
 • zastupování při mimosoudních jednáních ve věcech souvisejících s ukončením nájmu a při vymáhání nároků z nájemních vztahů
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních

Společenství vlastníků a bytová družstva

 • poradenství při založení bytových družstev
 • sepis a analýza zakladatelských dokumentů o založení bytových družstev
 • organizace ustavujících schůzí bytových družstev
 • zastupování v rejstříkových řízeních vedených k zápisu bytových družstev do obchodního rejstříku
 • poradenství, sepis a analýza smluv o nájmu družstevních bytů
 • součinnost se znalci při zajišťování podkladů pro prohlášení vlastníka budovy
 • poradenství a sepis a analýza prohlášení vlastníka budovy
 • sepis a analýza smluv o převodech jednotek
 • zastupování v řízeních před katastrálním úřadem o vkladu prohlášení vlastníka budovy a vkladu jednotek do katastru nemovitostí
 • poradenství, sepis a analýza zakladatelských dokumentů společenství vlastníků jednotek
 • organizace ustavujících schůzí k založení společenství vlastníků jednotek
 • zastupování v rejstříkových řízeních k zápisu společenství vlastníků jednotek do obchodního rejstříku
Kontaktní formulář
 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days