Závazkové občanské právo

 • poradenství, analýza a sepis smluv
 • poradenství při vzniku nároků z titulu porušení závazků ze smluv
 • zastupování při mimosoudních jednáních k vypořádání nároků vzniklých z titulu porušení závazků
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních

Zajišťovací instrumenty

 • poradenství, sepis a analýza smluv a jiných listin k zajištění závazků
 • poradenství při realizaci práva ze zajišťovacích instrumentů
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • zastupování při mimosoudních jednáních k vypořádání nároku ze zajištění závazků
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních

Vymáhání pohledávek

 • poradenství při vymáhání pohledávek
 • komunikace s dlužníkem, sepis listin souvisejících s uplatněním práva na pohledávku
 • kontrola plnění splacení pohledávek
 • zastupování v mimosoudních jednáních vedených k vymožení nároku
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
 • zastupování v exekučních řízeních
Kontaktní formulář
 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days