Spoluvlastnické vztahy

 • poradenství ve věcech spoluvlastnictví
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • součinnost se znalci při zajišťovaní znaleckých posudků k ocenění rozdělované věcí
 • zastupování v řízeních před katastrálními úřady
 • zastupování v mimosoudních jednáních o vypořádání spoluvlastníků
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních

Společné jmění manželů

 • poradenství ve věcech společného jmění manželů
 • sepis a analýza smluv o rozšíření či zúžení rozsahu společného jmění manželů
 • předmanželské smlouvy
 • zastupování v mimosoudních jednáních ve věcech společného jmění manželů
 • zastupování v soudních řízeních
Kontaktní formulář
 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days