Obchodní právo je odvětví soukromého práva, které upravuje majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající mezi nimi v souvislosti s jejich podnikatelskou činností.

Ve vymezeném rozsahu obchodní právo upravuje i vztahy mezi nepodnikatelskými subjekty a některé veřejnoprávní vztahy mezi podnikatelem a státem (např. úprava obchodního rejstříku).

Systém obchodního práva

Systém obchodního práva zahrnuje obecnou a zvláštní část.

Obecná část, která je obsažena v první části obchodního zákoníku, upravuje například:

 • právní postavení podnikatelů
 • jednání a účetnictní podnikatelů
 • obchodní firmu a práva na označení
 • obchodní rejstřík

Zvláštní část upravuje:

 • právo obchodních společností (tzv. společenstevní právo)
 • právo obligační (závazkové)
 • právo soutěžní (právo hospodářské soutěže a nekalé soutěže)
 • právo průmyslového a jiného duševního vlastnictví
 • právo cenných papírů
 • právo kapitálového trhu
 • rozhodování obchodních sporů
 • insolvenční právo
Kontaktní formulář
 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days

test