Závazkové obchodní právo

 • poradenství, sepis a analýza obchodně-právních smluv
 • poradenství při vzniku nároků z titulu porušení závazků z obchodně-právních smluv
 • zastupování při mimosoudních řízeních při vymáhání nároků z obchodně-právních smluv
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních

Zajišťovací instrumenty

 • poradenství, sepis a analýza listin a smluv k zajištění smluvních závazků
 • poradenství při realizaci práva ze zajišťovacích instrumentů
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • zastupování při mimosoudních jednáních k vypořádání nároků ze zajišťovacích instrumentů
 • zastupován v soudních a rozhodčích řízeních

Vymáhání pohledávek

 • poradenství, analýza a sepis smluv
 • poradenství při vzniku nároků z titulu porušení závazků
 • zastupování při mimosoudních jednáních k vypořádání nároků vzniklých z titulu porušení závazků
 • zastupování v soudních a rozhodčích řízeních
Kontaktní formulář
 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days