Ochrana osobnosti

  • právní posouzení zásahů do práv na ochranu osobnosti z hlediska naplnění podmínek podle § 11 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. (občanského zákoníku) i podle zákona č.198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích před diskriminací (antidiskriminační zákon)
  • zastupování v mimosoudních jednáních vedených k zastavení a reparaci zásahů do práv
  • zastupování v soudním řízení

Ochrana dobrého jména právnické osoby

  • právní posouzení zásahů do práva na ochranu dobrého jména právnické osoby z hlediska naplnění podmínek podle § 19b zákona č. 40/1964 Sb (občanský zákoník) i z hlediska současného porušení jiných práv právnické osoby (např.soutěžních)
  • zastupování v mimosoudních jednáních vedených k zastavení a reparaci zásahů do práv
  • zastupování v soudním řízení
Kontaktní formulář
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days