Autorské právo

 • poradenství ve věcech autorského práva, ochrany autorských děl
 • poradenství, sepis a analýza autorskoprávních smluv včetně smluv licenčních
 • zastupování v mimosoudních jednáních vedených k odstranění a vypořádání zásahů do autorských práv
 • zastupování v soudních řízeních

Ochranné známky

 • zpracovávání přihlášek ochranných známek ke známkoprávní ochraně v ČR (národní OZ), EU (CTM) a zahraničí – národní či mezinárodní ochranná známka (posouzení zápisu schopnosti ochranné známky, rešerše v rejstřících ochranných známek, zatřídění seznamu výrobků a služeb do tříd dle mezinárodního třídění).
 • zajištění obnov platnosti ochranných známek (včetně sledování lhůt) a zajištění plateb udržovacích poplatků.
 • zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví
 • zajištění zastupování před úřadem OHIM a WIPO a před národními patentovými úřady v zahraničí.spoluprací s patentovými zástupci
 • zajištění změn a úprav pro zapsané ochranné známky v rejstříku ochranných známek,
 • sledování přihlášek označení ke známkoprávní ochraně a vedení námitkových řízení při zásahu přihlašovatelů do dřívějších práv.majitelů ochranných známek
 • spolupráce se znalci při oceňování hodnoty ochranných známek.
 • zastupování majitelů při dispozicích s ochrannými známkami (licence, prodej a jiné převody, zástavy ochranných známek).
 • poradenství při porušení práv k ochranným známkám, posouzení případů i z hlediska narušení jiných práv (zejména soutěžních)
 • zastupování při mimosoudních jednání vedených
 • zastupování v mimosoudních jednáních vedených k zastavení a reparaci zásahů do práv
 • zastupování v soudních řízeních

Franchising

 • poradenství ve věcech franchising
 • sepis a analýza franchisingových smluv
Kontaktní formulář
 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days