Nekalá soutěž, ochrana proti nekalosoutěžnímu jednání

 • právní posouzení zásahů do soutěžních práv z hlediska naplnění podmínek generální klauzule proti nekalé soutěži i skutkových podstat proti nekalé soutěži či současného porušení i jiných práv (práv k předmětu duševního vlastnictví, obchodní firmě, internetové doméně)
 • zastupování v mimosoudních jednáních o vedených k zastavení a nápravě zásahů do soutěžních práv
 • zastupování v soudních řízeních

Ochrana práv k obchodní firmě

 • právní posouzení zásahů do práv k obchodní firmě, včetně posouzení z hlediska současného porušení i jiných práv (soutěžních práv, práv k předmětu duševního vlastnictví, internetové doméně)
 • zastupování v mimosoudních jednáních vedených k zastavení a nápravě zásahů do práv k obchodní firmě
 • zastupování v soudních řízeních

Ochrana obchodního tajemství, ochrana know-how

 • poradenství k prevenci ochrany obchodního tajemství a know-how
 • sepis a analýza smluv o utajení informací
 • poradenství, sepis a analýza vnitropodnikových předpisů k ochraně obchodního tajemství a know-how
 • právní posouzení zásahů proti obchodnímu tajemství a know-how
 • zastupování v mimosoudních jednáních vedených k zastavení a nápravě zásahů proti právům na ochranu obchodního tajemství a knot-how
 • zastupování v soudních řízeních

Ochrana registrované domény

 • právní posouzení zásahů proti po právu registrované doméně i z hlediska současného porušení jiných práv (soutěžních práv, práv k předmětu duševního vlastnictví)
 • poradenství, analýza a sepis listin k nápravě zásahů
 • zastupování v mimosoudních jednáních vedených k zastavení a nápravě zásahů na ochranu registrované domény
 • zastupování řízeních před rozhodčím orgánem a v soudních řízeních
Kontaktní formulář
 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days