Odborná činnost

  • Účast na významných odborných akcích
  • Významné odborné akce II. pololetí 2009 – I. pololetí 2010

Nejvyšší soud České republiky

9.12.2010 – Brno: VI. Odborné sympozium k judikatuře Nejvyššího soudu – „Bezdůvodné obohacení v judikatuře Nejvyššího soudu“.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Fakulta sociálních studii Masarykovy univerzity v Brně

26. – 28.11. 2010 – Brno: Cyberspace 2010

8. Multioborová mezinárodní konference humanitních vědních oborů zabývající se problematikou informačních sítí

Mezinárodní konference „Mediace – cesta ke spravedlnosti aneb řešení sporů ve 21. století“

7. – 8. 10. 2010 – Křtiny
Pořadatel: Evropský institut pro smír mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. pod záštitou pana ministra spravedlnosti JUDr. Jiřího Pospíšila a primátora Statutárního města Brna pana Bc. Romana Onderky.
Spolupořadatel: GEMME – Evropské sdružení soudců a soudních úředníků pro mediaci a Albion, jazyková a vzdělávací agentura, s.r.o.
Konference „České právo a informační technologie“.
9. – 10.9. 2010 – Hrotovice
Pořadatel: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Ústav práva a technologií

Konference „Aktuální vývoj práva soutěžního a nekalé soutěže“

24.3.2010 – Praha
Česká skupina Mezinárodní ligy pro soutěžní právo

Česko-slovenské sympozium „Děti – naše touhy, obavy a naděje“ „Diskriminace dítěte a jeho ochrana“

18. – 19.3.2010 – Křtiny
Pořadatel: Evropský institut pro smír mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. ve spolupráci s Asociací mediátorů Slovenska a ELSA Brno, v návaznosti na 20. výročí schválení Úmluvy o právech dítěte a 50. výročí založení Evropského soudu pro lidská práva, pod záštitou paní ministryně spravedlnosti JUDr. Daniely Kolářové

Kyberprostor 2009

7. Multioborová mezinárodní konference humanitních vědních oborů zabývající se problematikou informačních sítí
20. – 21.11. 2009 – Brno
Pořadatelé: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Fakulta sociálních studii Masarykovy univerzity v Brně

Kontaktní formulář
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days