Vztahy mezi manželi

 • poradenství ve věcech vyživovacích povinností mezi manžely,
 • poradenství, sepis a analýza listin a návrhů ve věcech výživného, domácího násilí či jiné nápravy vztahů mezi manželi
 • zastupování v mimosoudních jednáních vedených o výživném, nápravu vztahů mezi manželi a zastavení jednání domácího násilí
 • zastupování v soudních řízeních

Vztahy mezi rodiči a dětmi

 • poradenství ve věcech rodičovské zodpovědnosti
 • poradenství ve věcech plnění vzájemné vyživovacích povinností
 • poradenství, sepis a analýza listin a návrhů ve věcech výživného, obrany proti domácímu násilni či k jiné nápravě vztahů mezi rodiči a dětmi
 • zastupování v mimosoudních jednáních vedených o výživném, nápravě vztahů mezi rodiči a dětmi a zastavení jednání domácího násilí
 • zastupování v soudních řízeních

Rozvod manželství

 • poradenství, sepis a analýza listin a návrhů ve věcech sporných i dohodnutých rozvodů,
 • poradenství ve věcech vyživovacích povinností mezi manžely, výživné rozvedeného manžela
 • poradenství ve věcech manželství uzavřeného podle kanonického práva, zajištění součinnosti s církevním soudnictvím
 • zastupování v mimosoudních jednáních vedených v souvislosti s rozvodem manželství a ochranou práv dětí
 • zastupování v soudním řízeních o rozvod a řízeních souvisejících s rozvodem

Společné jmění manželů

 • poradenství ve věcech společného jmění manželů
 • sepis a analýza smluv o rozšíření či zúžení rozsahu společného jmění manželů
 • předmanželské smlouvy
 • zastupování v mimosoudních jednáních ve věcech společného jmění manželů
 • zastupování v soudních řízeních

Zastupování v některých zvláštních soudních řízeních

(Soudní řízení vedená podle ustanovení občanského soudního řádu o zvláštních způsobech řízení – řízení podle části třetí, hlavy páté občanského soudního řádu)

 • poradenství a zastupování v soudním řízení vedeném o schválení právních úkonů za nezletilého
 • poradenství a zastupování ve věcech péče o nezletilé
 • poradenství a zastupování v opatrovnickém řízení
 • poradenství a zastupování v řízení o osvojení
 • poradenství a zastupování v řízení o povolení uzavřít manželství nezletilým
Kontaktní formulář
 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days