• stavební právo
  • katastrální právo
  • živnostenské právo
  • zastupování ve správním soudnictví
    (sepis správních podání, návrhů a opravných prostředků vůči správním orgánům, zastupování ve správních řízeních a při jednání s orgány státní správy, samosprávy, uplatňování nároku na náhradu škody způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným úředním postupem sepis žalob a zastupování před soudy v rámci správního soudnictví, včetně Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu)
Kontaktní formulář
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days