• sepis trestních oznámení a ostatních podání podle trestního řádu,
  • zastupování osob ve všech stádiích trestního řízení
  • zastupování poškozených v trestním řízení a adhezním řízení
  • zajištění součinnosti se znalci

Poradenství ve věcech trestního práva, zejména se zřetem na problematiku:

  • trestných činů proti rodině a dětem
  • trestných činů proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
  • trestných činů proti průmyslovým právům a proti autorskému právu
Kontaktní formulář
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days