Ochrana proti diskriminaci

  • poradenství při porušení práv z chráněných zákonem č.198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích před diskriminací (antidiskriminační zákon)
  • zastupování v mimosoudních jednáních vedených k zastavení a nápravě zásahů do práv na rovné zacházení
  • zastupování v soudních řízeních

Řízení před ústavním soudem

  • poradenství při narušení ústavního práva, sepis ústavních stížností
  • zastupování v řízení před Ústavním soudem ČR
Kontaktní formulář
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days