Soudní řízení vedená podle ustanovení občanského soudního řádu o zvláštních způsobech řízení

(řízení podle části třetí, hlavy páté občanského soudního řádu)

  • poradenství a zastupování v soudním řízení vedeném o omezení či zbavení způsobilosti fyzické osoby k právním úkonům
  • poradenství a zastupování v řízení o přípustnosti nebo držení v ústavu zdravotnické péče
  • poradenství a zastupování v opatrovnickém řízení
  • poradenství a zastupování v řízení o určení data narození či úmrtí
  • poradenství a zastupování v řízení o prohlášení za mrtvého
  • poradenství a zastupování v řízení o úschovách
  • poradenství a zastupování v řízení o umoření listin
Kontaktní formulář
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days