• poradenství, sepis a analýza pracovně-právních dokumentů při vzniku, změně nebo zániku pracovněprávních vztahů
 • poradenství, sepis a analýza manažerských smluv, jmenování a odvolávání vedoucích zaměstnanců
 • poradenství, sepis a analýza vnitřních předpisů
 • poradenství, sepis a analýza listin k řešení náhrad škod z pracovněprávních vztahů
 • poradenství, sepis a analýza listin k řešení nároků z neplatně rozvázaného pracovního poměru
 • poradenství, sepis a analýza listin k řešení odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • zastupování při jednání s pojišťovnami
 • poradenství, sepis a analýza listin k řešení problematika rovného zacházení a řešení případů diskriminace
 • mimosoudní jednání vedená o vypořádaní pracovněprávních nároků
 • zastupování v soudních řízeních
Kontaktní formulář
 1. (vyžadováno)
 2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days