• právní posouzení reklamních kampaní z hlediska dodržení povinností k regulaci reklamy, soutěžních, osobnostních či jiných práv
  • poradenství, sepis a analýza smluv v reklamě
  • právní posouzení střetů s jinými právy, vzniklých v průběhu reklamních kampaní
  • zastupování v mimosoudních jednáních vedených o porušení práv reklamou
  • zastupování před správními orgány a soudním řízení
Kontaktní formulář
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days