JUDr. Blanka Schöblová

advokát, č.osv. ČAK 1599

JUDr. Blanka Schöblová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde obhájila rigorózní práci „Smluvní vztahy v autorském právu“ a složila  ústní rigorózní zkoušku. V mimořádném studijním programu studovala na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.obory kanonické a konfesní právo. Je členkou České skupiny Mezinárodní ligy pro soutěžní právo (LIDC – Ligue Internationale du Droit de la Concurrence se sídlem v Laussane).

JUDr. Blanka Schöblová je advokátkou od roku 1994, advokacii vykonává samostatně i ve spolupráci s renomovanými advokátními kancelářemi. V období let 1992 až 1994 byla členkou Komor komerčních právníků České republiky a Slovenské republiky. Působila též ve vedení právních útvarů významných společností s podnikatelskou činností ve strojírenství a metalurgii, bytové chemii a potravinářství..

JUDr. Blanka Schöblová získala rozsáhlou právní praxi, zejména v odvětvích občanského, obchodního, správního, pracovního, rodinného a trestního práva. Její specializací je nekalá soutěž, práva duševního vlastnictví, ochrana práv k obchodní firmě, ochrana osobnosti, ochrana dobrého jména právnické osoby, reklamní právo, mediální právo. Věnuje se dále problematice ochrany proti diskriminací a domácímu násilím. Poskytuje právní služby též v oblasti rodinného práva, včetně posouzení problematiky z hlediska práva kanonického.  Má bohaté zkušenosti získané při zastupování klientů v soudních a správních řízeních, včetně řady náročných, mnohdy i medializovaným soudních sporů. Zastupovala klienty též v celé řadě  známkoprávních řízení vedených před Úřadem průmyslového vlastnictví. O významnou praxi je obohacena z  konkurzních řízeních při činnosti správce konkurzní podstaty, ve věřitelských orgánech či při právním zastoupení věřitelů v incidenčních sporech.

.Při své účinnosti úzce spolupracuje s pedagogy Právnické fakulty Masarykovy univerzity a jiných vysokých škol, nezávislými odborníky – specializovanými advokáty, notáři. exekutory, soudními znalci a odborníky podnikatelské a společenské sféry.

Kontaktní formulář
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days