Soudní řízení vedená podle ustanovení občanského soudního řádu o zvláštních způsobech řízení

(řízení podle části třetí, hlavy páté občanského soudního řádu)

  • poradenství a zastupování v řízení o úschovách
  • poradenství a zastupování v řízení o umoření listin
  • poradenství a zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
  • poradenství a zastupování v řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob
Kontaktní formulář
  1. (vyžadováno)
  2. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days